Kjøkkenpraten fortsetter ute i det fri.

Kjøkkenpraten foregår ute i Ravnedalen hver tirsdag fra kl 11 til 12. Vi møtes ved fontenen. Hver enkelt sørger for sin egen mat og drikke. Kjøkkenpraten foregår i samarbeid med Mental Helse. Dette er et lavterkeltilbud hvor du kan komme som du er og bli sett og lyttet til og får følelse av å væreContinue reading “Kjøkkenpraten fortsetter ute i det fri.”