Kjøkkenpraten fortsetter ute i det fri.

Kjøkkenpraten foregår ute i Ravnedalen hver tirsdag fra kl 11 til 12. Vi møtes ved fontenen. Hver enkelt sørger for sin egen mat og drikke. Kjøkkenpraten foregår i samarbeid med Mental Helse. Dette er et lavterkeltilbud hvor du kan komme som du er og bli sett og lyttet til og får følelse av å være verdifull. Personer med viktige eller statusjobber må kle av seg sine titler før de blir med for å kunne delta på en jevnbyrdig måte. Alle som er med har taushetsplikt. Velkommen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: