Brukererfaring og fagkompetanse, en introduksjon.

Hei, du leser nå det første innlegget på Råd og muligheter Agder sin bloggside. Jeg heter Irene Heimark og jobber som erfaringskonsulent og prosjektmedarbeider i Rom Agder(forkortelse for Råd og Muligheter Agder), vi holder til i festningsgata 22 i Kristiansand sentrum men har ønsker om at vi skal spres til andre landssteder også. I Rom har vi folk som jobber med ulike prosjekter og vi jobber med tjenesteutvikling og samarbeider med en rekke organisasjoner som Universitetet i Agder (UiA), LPP (Landsforeningen for pårørende i psykisk helse) og Mental Helse med flere. Vi er et brukerstyrt senter innen psykisk helse og rus og har folk med fagkompetanse og brukererfaring innen psykisk helse og rus.

Vi driver også med opplysningsarbeid og jobber med informasjonsvideoer og webinarer, har arrangementer slik som kjøkkenpraten i samarbeid med Mental Helse Kristiansand hvor vi møtes og prater om livet på godt og vondt hvor vi kan være oss selv og føle oss sett og hørt i fellesskap. Til vanlig har vi også innlagt en time med et gratis brødmåltid som vi nyter sammen. Totalt varer kjøkkenpraten i to timer og har holdt til på Villa Groheim i Jørgen Moes gate 1 på Grim i Kristiansand fra klokken 11- 1. I korona tidene har vi hatt møter digitalt på møteplattformen zoom hvor folk som er interesserte har fått tildelt link og deltatt gjennom sin mobil, pc eller nettbrett. I det siste har kjøkkenpraten foregått ute i Ravnedalen.

Vi har også onsdagspraten som er et lignende tilbud som foregår på zoom i samme tidsrom, fra 11-12 på onsdager. Leder av dette tilbudet har tidligere vært Anne Marie Løland Jensen, men nå er det jeg (Irene Heimark) og Kurt Vissing Laursen som har stått for dette.

Vi driver med fagutvikling også, vi har bidratt til tilblivelsen av et nytt studie ved UiA som heter tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse, vi har også sendt noen av våre ansatte på kurs i recovery og samarbeid i sosiale nettverk ved UiA i Grimstad.

Jeg gleder meg over tilblivelsen av denne bloggen(en ide fra Anne Marie Løland Jensen) og håper på å nå flere lesere etterhvert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: